Badania powłok


Badania niszczące i nieniszczące powłok:
  • określanie wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie (PULL-OFF). Określenie wytrzymałości na odrywanie powłok takich jak zaprawa, obrzutki tynkowe, powłoki syntetyczne, powłoki plastyczne i termoplastyczne, powłoki malarskie, izolacje mostowe oraz powłoki na metalach.
  • metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typ N.
  • pomiar grubości powłok na konstrukcjach betonowych i metalowych.