Zabezpieczenia antykorozyjne


Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych i betonowych:
  • czyszczenie strumieniowo - ¶cierne (piaskowanie),
  • czyszczenie strumieniowo - ¶cierne na mokro (hydropiaskowanie),
  • nakładanie powłok malarskich metodami natrysku pneumatycznego bezpowietrznego wszelkimi rodzajami farb antykorozyjnych.